ЗА ФИРМАТА

 

Автомобилни навигатори

"Комос" ООД е създадена през 1990 г.
Член е на Българската Търговско Промишлена Палата и на Българската Строителна Камара, от които има пълен лиценз.
   ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО във формат pdf -
Компанията притежава
Сертификати за качество
EN ISO 9001 : 2008,
ISO 14001 : 2004
BS OHSAS 18001 : 2007

"Комос" ООД работи и се развива в следните области:

1. Електромонтажни работи

КОМОС ООД има богат опит в изпълнение на електромонтажни работи до 400кВ включително.
 • Полагане на кабели до 20кВ.
 • Монтаж на въздушни линии. 
 • Монтаж на маслени и въздушни трансформатори.
 • Монтаж на електрически уредби - 0,4кВ, 6кВ, 10кВ, 20кВ.
 • Реконструкции на електрически уредби.
 • Монтажни работи (реконструкции) на ОРУ 110кВ, ОРУ 220кВ и ОРУ 400кВ.
 • Вътрешни силови и слаботокови инсталации, структурно окабеляване. 

2. Пожароизвестителни и пожарогасителни системи на обществени и промишлени обекти.

 • Дейността на компанията е в областта на пожарогасене, пожароизвестяване, доставка на резервни части и обслужване на противопожарна техника - противопожарни автомобили и комплектация и др.
 • Изграждане на Бързодействаща система за предотвратяване на взрив и пожар на силови трансформатори на френската фирма SERGI
 • Запознати сме с нормативната уредба на противопожарната охрана и поддържаме много добри контакти с Националната служба за пожарна и аварийна безопасност и с Института по пожарна охрана. 
 • Работим директно с наши и чужди производители на противопожарна техника, дрехи и оборудване за противопожарни служби.
 • Готови сме да изградим система за провеждане на опреснителни курсове, запознаване с новите технологии и техники за гасене на пожари.

3. Сервизни дейности.

 • Сервиз на пожароизвестителни системи.
 • Сервиз на пожарогасителни системи (СО2, FM200, Аерозолни). 
 • Сервиз на въздушни дихателни апарати SATURN, AUER и др..
 • Сервиз на компютърни системи и мрежи.

4. Фотосоларно улично и парково осветление

 • 10 пъти по-дълъг живот от съвременните енергоспестяващи лампи
 • Практически БЕЗ разходи за обслужване
 • Лесна инсталация без свързване с електрическа мрежа..
 • Съвременна технология, с предпазно покритие на всички компоненти.
 • Приемлива инсталационна цена, бързо и лесно настройване
 • БЕЗ свързване към електрическа компания
 • БЕЗ подземни канали за окабеляване
 • БЕЗ разходи за електричество
 • Лесно обслужване на батериите
 • 25 годишен период на експлоатация
 • Спестяване на средства за изграждане на захранваща кабелна мрежа и автоматика за управление на осветлението
 • Спестяване на средства за поддръжка на кабелната мрежа
 • Спестяване на средства за възстановяване на разкопаната инфраструктура

5. Компютри и мрежи.

 • Изграждане и техническо обслужване на локални компютърни мрежи. Доставка на техника за тях и инсталиране на мрежов софтуер. "Комос" ООД е изградила мрежи на базата на NOVELL 3.11, NOVELL 4.1 и NOVELL 5. Изграждали сме мрежи на базата на Linux, а за малките офиси - на базата на Microsoft Windows.
 • Наши специалисти са изградили мрежите на вестник "Стандарт", вестник "7 дни спорт", Базата за предпечатна подготовка на вестник "Стандарт" - "Принт" ООД, Рекламна агенция "Олимпик ДДБ", Фондация "Жар", Фондация "Ван Гог", Холандската компания "C&K Systems", Представителите на марките ZEROWATT и ROSIERES за България - "Класико" ЕООД, Управлението на Софийски Градски Електротранспорт, БАКОО Fulbright, Многопрофилна Болница за Активно лечение - "Света София" и др.
 • Продажба и ремонт на персонални компютри, гаранционна поддържка, ъпгрейд, настройка на софтуер. Голяма част от техниката на гореописаните клиенти е доставена от "Комос" ООД.
 • "Комос" ООД е партньор на и продава техни лицензирани продукти.

Основните принципи на "Комос" ООД са коректност към всички клиенти, бърза реакция при обслужване, качество на работата, поради което се радваме на доверието на нашите клиенти.

powered by x-non : 0,005 webcounter