Клиенти на "Комос" ООД за периода 1998 - 2006 година:


I. Проектантски, монтажни и настроечни работи по изграждането на пожароизвестителни и пожарогасителни системи и системи SERGI, Електромонтаж.


1. Инвеститор: АЕЦ - Козлодуй
  телефон за контакт: 0973 / 26-54

Енергоблок № 4 - Пожароизвестителна система.

Център за управление при аварии на блокове 1, 2, 3 и 4.

Система SPDS.

Модернизация на системи СУЗ на 1-ви и 2-ри блок.

Подмяна прекъсвачи 6 kV и 0,4 kV - БПС 2.

Силова ел.инсталация на Надстройка и Пристройка Спецкорпус - 2.

  и други...

2. Инвеститор: Министерство на културата
  телефон за контакт: 02 / 987-61-95

Национална Художествена Галерия - Пожароизвестителна система - сграда Народно Събрание.

Национален Исторически Музей - Пожароизвестителна и Пожарогасителна система - резиденция "Бояна".

Държавно Хореографско Училище - Пожароизвестителна система


3. Инвеститор: ВЕЦ група "Родопи"
  телефон за контакт: 032 / 62-36-78

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Алеко".

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Кърджали".

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Батак".

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Ивайловград".

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Студен кладенец".

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Тешел".

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Девин".

Изграждане на пожароизвестителна система на ПАВЕЦ "Орфей".

  и други...

4. Инвеститор: НЕК ЕАД ВЕЦ група "Рила"
  телефон за контакт: 032 / 62-36-78

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Сестримо".

Изграждане на пожароизвестителна система на ВЕЦ "Момина клисура".

Изграждане на пожароизвестителна система на ПАВЕЦ "Белмекен".

Реконструкция на пожарогасителни инсталации на ПАВЕЦ "Белмекен".

Реконструкция на пожарогасителни инсталации на ВЕЦ "Кокаляне".

Реконструкция на пожарогасителни инсталации на ВЕЦ "Пасарел".

Реконструкция на пожарогасителни инсталации на ВЕЦ "Мала църква".

Реконструкция на пожарогасителни инсталации на ВЕЦ "Бели Искър".

  и други...

5. Инвеститор: ТЕЦ "Марица Изток 2"
  телефон за контакт: 042 / 66-22-06

Енерготабло № 8.

Въглеподаване (старо и ново).


6. Инвеститор: НЕК - ЕАД "Мрежи високо напрежение"
  телефон за контакт: 02 / 68-32-79

Кабелен подвал подстанция "Столник" - Аерозолно пожарогасене и пожароизвестяване, Система SERGI

Подстанция "Бургас" - Аерозолно пожарогасене и пожароизвестяване.

Подстанция "Мизия" - Аерозолно пожарогасене и пожароизвестяване.

Подстанция "Червена могила" - Аерозолно пожарогасене и пожароизвестяване.

Система SERGI - ЕПР София Област - Подстанция "Столник", Подстанция "София-Запад"

Система SERGI - ЕПР София Град - Подстанция "София - ЮГ", Подстанция "Казичане"
 
 
Система SERGI - ЕПР Пловдив - Подстанция "Пловдив"
 
  
Система SERGI - ЕПР Бургас - Подстанция "Бургас"
 
 
Система SERGI - ЕПР Благоевград - Подстанция "Благоевград"
 
 
и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
7. Инвеститор: "Градски транспорт" ЕАД - София
  телефон за контакт: 02 / 3-12-51

Общежитие № 1 - Пожароизвестителна система.
 
 
Изграждане на силова ел. инсталация в сградата на Градски електротранспорт
 
 
Изграждане на компютърна мрежа в сградата на Градски електротранспорт
 
 
Доставка на компютърна техника
 
 

8. Инвеститор: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
  телефон за контакт: 02 / 65-48-53

Изграждане на абонатни станции.

Изграждане на хидравлични бариери.


9. Инвеститор: "Бритиш Американ Тобако"
  телефон за контакт: 02 / 981-69-46

Бритиш Американ Тобако - Пожароизвестителна и Пожарогаситална инсталация.


10. Инвеститор: "Промишлено строителство"
  телефон за контакт: 02 / 994-35-20

Детски дом - обект "Орешково" - Русия.

Училище - обект "Орешково" - Русия.

Поликлиника - обект "Орешково" - Русия.

  
11. Инвеститор: "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД

Подмяна на маломаслени прекъсвачи на РРТС "Ореляк" - Гоце Делчев.

Ремонт на ел.инсталация на РРС "Монтана".

Ремонт на нисковолтова разпределителна уредба на РРС "Славовица" - Пазарджишко.

Изграждане на трафопост 20 / 0,4 kV на РРС "Веслец" - Враца.

и др.

     

II. Сервизна дейност.


1. Сервиз ПИИ, ПГИ и Въздушни дихателни апарати

АЕЦ "Козлодуй" - Сервиз ВДА

НЕК ЕАД ВЕЦ ГРУПА "РОДОПИ" - Сервиз ВДА, ПИИ, ПГИ
 
 
НЕК ЕАД ВЕЦ ГРУПА "РИЛА" - Сервиз ВДА, ПИИ, ПГИ
 
Предприятие Мрежи Високо Напрежение - сервиз ВДА, ПИИ, ПГИ.

"Софийска Вода" - Сервиз ВДА.

"Гражданска Отбрана" - Сервиз ВДА.

Държавен Музикален Театър - "Стефан Македонски" - Сервиз ПИИ

МБАЛ "Света София" - Сервиз ПИИ и Компютърна мрежа.

Митница "Аерогара" - Сервиз ПИИ
 
 
ТЕЦ "Бобов Дол" - Сервиз ВДА
 
 
ТЕЦ "Марица Изток" - 2 и 3 - Сервиз ВДА
 
 
и др.


III. Компютри и мрежи.


1. Изграждане и техническо обслужване на локални компютърни мрежи

Вестник "Стандарт".

МБАЛ "Света София"
 
 
Вестник "7 дни спорт".

База за предпечатна подготовка на вестник "Стандарт" - "Принт" ООД.

Рекламна агенция "Олимпик ДДБ".

Фондация "Жар".

Фондация "Ван Гог".

"C&K Systems" - холандска компания за алармени системи.

"Класико" ООД - представител на марките ZEROWATT и ROSIERES за България.

Изграждане на компютърна мрежа и доставка на компютърна техника в сградата на Столичен електротранспорт
 
 
и др.powered by x-non : 0,007 webcounter