Завод MEVA

Компанията е оторизиран представител на чешкия завод "MEVA" - производител на дихателни апарати. Сертифицирани сме за изпълнение на гаранционен и абонаментен сервиз и разполагаме с необходимото стендово оборудване и резервни части.

www.meva.cz

Завод "Т.H.T"

Представители сме на чешкия завод "T.H.T" - производител на пожарни автомобили, надстройки за тях и пожарогасителна техника.

www.tht.cz

SERGISERGI - FRANCE
Производител на Бързодействаща система за предотвратяване на взрив и пожар в силови трансформатори.
КОМОС ООД е единствената фирма в България, проектираща и изграждаща такива системи.
www.sergi-france.com
 

UniPos Bulgaria -> ENTER"УниПОС™"

Производството на фирмата е базирано на прецизно структурирана номенклатура от изделия за изграждане на пожароизвестителни системи, които напълно удовлетворяват високите нормативни изисквания в България и Европа.

www.unipos-bg.com/

Завод "LITES"

Наш партньор е чешкият завод "LITES" - производител на пожароизвестителна техника (датчици, централи и др.)

www.lites.cz

Завод "LAHVARNA"

Компанията работи с чешкия завод "LAHVARNA" - производител на стоманени бутилки за газове.

www.lahvarna.cz

                                     MSA-AUER
  
Водещ производител на Въздушни дихателни апарати и облекла за химическа защита
 
 
 
  
 "Млада Гвардия" ООД - Хасково
powered by x-non : 0,007 webcounter