СИСТЕМИ SERGIСистема SERGI -Transformer Protector
"Автоматизирана, бързодействаща система за предотвратяване на взрив и пожар в силови трансформатори"

КОМОС е изключителен представител на френската фирма SERGI за България.

От осем години е единствената фирма в България, която проектира, адаптира и изгражда Transformer Protector - Бързодействащи системи за защита от взрив и пожар на силови трансформатори.

Системата е разработена и произведена от Френската фирма SERGI и няма аналог в света. 

Подстанция София-ЮГ

Целта на тази система е да намали налягането в трансформаторите за по малко от 2,5ms като отведе маслото и горящите газове при горенето в Масло-газов резервоар далеч от трансформатора, след което да впръска АЗОТ в казана на трансформатора, целта на което е да изгаси пожара в трансформатора и да изтласка масло-газовата горяща смес на безопасно разстояние от трансформатора в маслен резервоар.

 
Това намалява цената на щетите при евентуален пожар в трансформатора, предпазва го от издуване и разрушаване и предпазва околните сгради и инфраструктура от последствията при взрив в трансорматора.

 


Наши специалисти са изградили такива системи във:

ВЕЦ Ивайловград,

ТЕЦ Варна,

Подстанция "Чайка" - Варна,

Подстанция "Столник" - София, 

Подстанция "София-ЮГ",

Подстанция "Казичане",

Подстанция "София-Запад",

Подстанция Благоевград",

Подстанция "Бургас", 

Подстанция "Пловдив",

Павец "ОРФЕЙ",

Подстанция "Образцов Чифлик",

Подстанция "Бойчиновци",

Подстанция "Балкан" - гр. Габрово,

Подстанция "Горна Оряховица",

ВЕЦ "Девин",

Подстанция "Плевен" 

 

Контролно табло

powered by x-non : 0,007 webcounter