ЕЛЕКТРОМОНТАЖ
   
Електромонтажни работи
КОМОС ООД има богат опит в изпълнение на електромонтайно работи до 110кВ включително.
  • Полагане на кабели до 20кВ.

  • Монтаж на въздущни линии. 

  • Монтаж на маслени и въздушни трансформатори.

  • Монтаж на електрически уредби - 0,4кВ, 6кВ, 10кВ, 20кВ.

  • Реконструкции на електрически уредби.

  • Монтажни работи (реконструкции) на ОРУ 110кВ и ОРУ 220кВ.

  • Вътришни силови и слаботокови инсталации, структурно окабеляване. 

Електромонтажни работи сме изпълнили на АЕЦ "Козлодуй", Електроразпределение - Плевен, ВиК - Монтана, "Трафоелектроинвест, Предприятие Мрежи Високо напрежение, БТК и др.

 

"КОМОС" разполага с висококвалифицирани специалисти и бригади за изпълнение на електромонтажни работи, разполага с необходимата техника и механизация. Специалистите ни притежават и необходимите документи да допуск до електрическите уредби, включително и до стратегически обекти. 

powered by x-non : 0,006 webcounter