Нова дейност на фирмата е изграждане на фотосоларно улично осветление.

Соларно улично осветление представлява стълб върху който е монтиран слънчев панел. През деня този панел превръща слънчевата енергия в електрическа и зарежда акумулатори. Тези акумулатори запалват през нощта диодни лампи, които осветяват улиците. Чрез програмируеми контролери може да бъде регулиран интензитета на светене на светодиодния осветител в различните часове на нощта. Така живота на акумулатора и светодиодния осветител може да бъде удължен допълнително.
От естетична гледна
точка, стълбовете могат да бъдат вписани в архитектурата на града.

Фотосоларни осветители сме монтирали в:

- гр. Копривщица

- с. Долни Окол

- с. Бели Искър
Реализирането и експлоатацията на соларна система за улично и парково осветление има следните предимства пред конвенционалното електрическо улично осветление:

·         10 пъти по-дълъг живот от съвременните енергоспестяващи лампи.

·         Практически БЕЗ разходи за обслужване.

·         Лесна инсталация без свързване с електрическа мрежа.

·         Съвременна технология, с предпазно покритие на всички компоненти.

·         Приемлива инсталационна цена, бързо и лесно настройване.

·         БЕЗ свързване към електрическа компания.

·         БЕЗ подземни канали за окабеляване.

·         БЕЗ разходи за електричество.

·         Лесно обслужване на батериите.

·         25 годишен период на експлоатация.

·         Спестяване на средства за изграждане на захранваща кабелна мрежа и автоматика за управление на осветлението.

·         Спестяване на средства за възстановяване на разкопаната инфраструктура.

·         Спестяване на средства за поддръжка на кабелната мрежа..


powered by x-non : 0,007 webcounter