ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
КОМОС”ООД е изпълнил пожароизвестителни /ПИИ/ и пожарогасителни инсталации /ПГИ/ на следните обекти:
 
І.Проектирани, изградени и въведени в експлоатация обекти едновременно с ПИИ и ПГИ:
 
1.Национален исторически музей          
                  
2.Бритиш Американ Табако
 
3.АЕЦ”Козлодуй”:                                  
  спец.корпус 3
– блок № 4
– надстройка на СК 2
 
4.НЕК ЕАД клон ВЕЦ група “Родопи”:            
- ВЕЦ”Батак”
- ВЕЦ”Тешел”
   - ВЕЦ”Ивайловград”
- ВЕЦ”Студен кладенец”
 
         ІІ.Проектирани, изградени и въведени в експлоатация обекти с ПИИ:
 
  1. НЕК ЕАД клон ВЕЦ група “Родопи”: 
 -ВЕЦ”Девин”
 -ВЕЦ”Кричим”
 -ВЕЦ”Кърджали”
 
2.Държавен музикален театър                
 
3. АСО Сириус                                                 
   -Иммобул офис център
 
4.АЕЦ”Козлодуй”- склад Враца               
5. НЕК ЕАД клон ВЕЦ група “ Рила “   
  -ВЕЦ”Сестримо”
 -ВЕЦ”Момина клисура”
 -ПАВЕЦ”Белмекен”
 
         ІІІ.Реконструкция и рехабилитация на ПГИ:
 
             1. НЕК ЕАД клон ВЕЦ група “ Рила “  
 -ВЕЦ”Сестримо”
 -ПАВЕЦ”Белмекен”
 -ВЕЦ”Пасарел”
 -ВЕЦ”Кокаляне”
 -ВЕЦ”Мала църква”
 -ВЕЦ”Бели Искър”
 
 2. НЕК ЕАД клон ВЕЦ група “Родопи”:
   -ВЕЦ”Алеко”
 
         ІV.Проектирани, изградени и въведени в експлоатация обекти с ПГИ:
 
    1. НЕК ЕАД клон ВЕЦ група “Родопи”:          
 -ПАВЕЦ “Орфей”
 
2.Мрежи високо напрежение:
o             п/ст “Столник”
o             п/ст “Бургас”
o             п/ст “Червена могила”
o             п/ст “Мизия”
 
         Всички инсталации на изброените обекти работят нормално, без отклонения, вече години наред.
powered by x-non : 0,019 webcounter