ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ

 "Комос" ООД е изключителен представител на чешкия завод "МЕВА" за България и е единствената компания с лиценз за извършване на сервизно обслужване на дихателните апарати "САТУРН". Нашите специалисти са завършили специализиран курс за сервизни техници в Чехия и имат издадени атестати от завода. "Комос" ООД притежава мобилен компютърен стенд за проверка работоспособността на апаратите и специализиран инструментариум. Това позволява атестирането, ремонта и настройката да се извършват на място, като по този начин апаратите не се снемат от дежурство.

От Юни 2006г. КОМОС е оторизиран сервиз и доставчик на дихателни апарати на немската фирма AUER. Това са дихателни апарати от ново поколение, в които са вложени всички нови технологии в тази област. Притежаваме сертификати за обучение на специалистите на КОМОС за обслужване на цялата гама продукти на AUER - дихателни апарати и химически облекла. Сервиза на апарати AUER се извършва с мобилен компютърен стенд на място при клиента като се издава серификат за нормална работа на всеки тестван апарат.

 Обслужването обхваща:

 • Външен оглед на всички елементи на дихателния апарат и замяна на дефектиралите компоненти
 • Оглед и подмяна на уплътненията на свързващите елементи
 • Тестване на белодробната автоматика - вътрешна херметичност (високо налягане), външна херметичност (ниско налягане), отварящо подналягане (имитира се вдишване), проверка на манометъра (при 5, 10 и 15 МРа), проверка на звуковата сигнализация

Ако някой от горните параметри не е в норма, компютърът дава заключение в атестата, че апаратът не отговаря на изискванията. Нормите са зададени в атестата и в програмата на компютъра. Тогава се извършва съответната регулировка или подмяна на дефектиралите детайли за привеждане на параметрите в нормите и отново се тества.

Въздушният апарат за дишане "САТУРН S7 - 99" (на снимките) е апарат с "отворен" кръг за дишане. Той е предназначен за предпазване на горните дихателни органи на лица, работещи в среда с недостатъчно количество на кислород или със значителна концентрация на вредни вещества, като им дава възможност да изпълняват и тежка физическа работа. При изпълнение на някои условия, апаратът може да се използва в среда с определена степен на опасност от експлозия. При употреба на апарата е необходимо да се спазват инструкциите, съдържащи се в Увода за обслужване, който се дава с апарата.

 Техническите предимства на този вид апарати са:

 • Висока надежност
 • Лек и удобен за експлоатация.
 • Лесна и бърза подмяна на бутилката
 • Опростено и бързо зареждане на бутилката
 • Удобен и с регулиращи се закопчаващи колани
 • Ергономичен, с изключително здрава носеща част
 • Манометърът е влагоустойчив с флуороресцираща скала
 • Безотказна работа на манометъра и звуковия сигнализатор
 • Надеждна и лесна за обслужване и настройка белодробна автоматика
 • Наличие на зарядни станции за зареждане на бутилките в цялата страна
 • Възможност за извършване на сервизна дейност във всички точки на страната без снемане на апаратите от дежурство

"Комос" ООД изпълнява сервизно обслужване на дихателни апарати "САТУРН" и AUER на редица предприятия - ТЕЦ "Марица Изток 2", ТЕЦ "Марица Изток 3", "Софийска вода" ЕАД, ТЕЦ "Бобов дол", "Арсенал" - Казанлък, ВЕЦ група "Родопи", ВЕЦ група "Рила", Гражданска защита и др.

powered by x-non : 0,007 webcounter