КОМПЮТРИ И МРЕЖИ

"Комос" ООД е партньор на и продава техни лицензирани продукти.

По-важните услуги, които предлагаме в тази област, са:

 • Програмно и сервизно обслужване на персонални компютри и периферни устройства към тях.
 • Проектиране и изграждане на информационни системи от персонални компютри на база локални мрежи
 • Диагностика и мониторинг на локални мрежи и евентуална тяхна оптимизация.
 • Проектиране и изграждане на отдалечен достъп до персонални компютри и/или локални мрежи
 • Инсталация на приложни програмни пакети под управление на DOS и WINDOWS.
 • Организиране на системи за предпечатна подготовка
 • Обучение.

Комос" ООД предлага изграждане на компютърни конфигурации и периферии към тях според нуждите и желанията на своите клиенти.

Нашите специалисти са участвали в изграждането на локалните мрежи в

 1. Редакцията на вестник "Стандарт",
 2. Рекламна агенция "Olympic DDB",
 3. Редакцията на вестник "7 дни спорт",
 4.  Редакцията на вестник "Ние Жените",
 5. Базата за предпечатна подготовка на вестник "Стандарт" - "Принт" ООД,
 6. Представителството на холандската фирма "C&K Systems",
 7. Фондация "Жар", Фондация "Ван Гог", Комитета по стандартизация,
 8. Националното управление по горите,
 9.  Държавното дивечово стопанство "Витошко - Студена",
 10. Официалните представители на марките ZEROWATT и ROSIERES за България - "Класико" ЕООД
 11. и много други.

  "Комос" ООД е изградила компютъризирана система за пожароизвестяване и пожарогасене в Дом №1 на Резиденция "Бояна" за нуждите на Националния Исторически Музей.

  Компанията има богат опит и ноу-хау в технологията за подготовка и производство на вестници, печатни и рекламни издания.

  Разполагаме с добре развита сервизна мрежа в страната - София, Бургас, Плевен, Благоевград и др.
powered by x-non : 0,007 webcounter